Informácie o turnaji

Medzinárodný stolnotenisový turnaj v dvojhrách pre neregistrované deti a mládež do 15 rokov (vrátane)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizátor:

Nadšenci stolného tenisu v Bolerázi v spolupráci s Betonármi z Horných Orešian

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termín a miesto:

24. marec 2018 (sobota) o 09:30, kultúrny dom v Bolerázi 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program turnaja:


08:30 - 09:15 hod. - prezentácia hráčov

09:15 - 09:30 hod. - rozlosovanie hráčov do skupín, otvorenie turnaja

09:30 - 15:00 hod. - súťaž dvojhry v skupinách

11:00 - 12:00 hod. - obed (3 ks párky s horčicou, 2 ks chlieb) ,  dospelí si budú mocť párky,                                                klobasky, nealko zakúpiť v bufete

15:00 - 16:00 hod. - súťaž dvojhry - vyraďovacia fáza (pavúk)

16:00 - vyhodnotenie turnaja, odovzdávanie cien najlepším 

Rátajte prosím s harmonogramom, turnaj bude dhlšie trvať. Odhadovaná dĺžka turnaja je 6 - 7 hodín ! Časový program je iba informatívny. Organizátor, v prípade časového sklzu alebo podľa počtu prihlásených, môže zmeniť systém turnaja. Počas turnaja je zabezpečené občerstvenie pre hráčov, nie je zabezpečený bufet

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kategórie:

Deti od 6 do 12 rokov (ročník narodenia od 2012 do 2006) - maximálny počet hráčov - 24
 • Deti, ktoré v tomto kalendárnom roku nepresiahnu vek 12 rokov
 • Deti, ktoré majú v tejto chvíli 12 rokov a dosiahnu v tomto kalendárnom roku vek 13 rokov sa musia prihlásit do kategórie Mládež od 13 do 15 rokov.
Mládež od 13 do 15 rokov (ročník narodenia od 2005 do 2003) - maximálny počet hráčov - 24
 • Mládež, ktorá v tomto kalendárnom roku nepresiahne vek 15 rokov
 • Deti, ktoré majú v tejto chvíli 15 rokov a dosiahnu v tomto kalendárnom roku vek 16 rokov nemôžu hrať na turnaji

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ceny:

 • Kategória deti od 6 do 12 rokov - prví traja najlepší získajú poháre
 • Kategória mládež od 13 do 15 rokov - prví traja najlepší získajú poháre

Víťazi musia byť prítomní na vyhlásení výsledkov, inak strácajú nárok na odmenu !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Systém turnaja:

Malo by hrať podľa 2 - stupňového modelu:

1. ZÁKLADNÉ SKUPINY: Deti hrajú v 4 základných skupinách na troch stoloch systémom každý s každým (v každej skupine bude maximálne 6 hráčov), na dva víťazné sety. Mládež hrá v 4 základných skupinách na troch stoloch systémom každý s každým (v každej skupine bude maximálne 6 hráčov), na dva víťazné sety. O víťazoch v základných skupinách rozhodú tieto kritéria:
 • 1. najvyšší počet získaných bodov
 • 2. najvyšší počet vyhratých setov
 • 3. najmenší počet prehratých setov
 • 4. vzájomné zápasy

2. VYRAĎOVACIA FÁZA (PAVÚK): Do vyraďovacej fázy postupujú: 

V kategórií DETI - prví štyria z každej skupiny - spolu 16 hráčov pôjde do pavúka. 

V kategórií MLÁDEŽ - prví štyria z každej skupiny - spolu 16 hráčov pôjde do pavúka. 

 Hrá sa systémom K.O., na tri víťazné sety, v prípade väčšieho časového sklzu za bude hrať na dva víťazné sety.


V prípade menšieho počtu prihlásených si usporiadatel vyhradzuje právo na úpravu systému.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prihlášky:

Záujemci sa musia vopred prihlásiť (cez online registráciu, emailom (miroslav.buchan@centrum.sk) alebo telefonicky (+421/903/115 875), nakoľko počet hráčov na turnaji je limitovaný. Po prihlásení cez online registráciu Vám príde email o potvrdení registrácie, následne sa vaše údaje do 24 hodín zobrazia aj v zozname prihlásených. Treba však registráciu záväzne potvrdiť najneskôr do 20. marca 2018 do 24:00, inak registrácia prepadá v prospech ďalšieho hráča! 


Vyhlásenie:

Prihlásením na turnaj dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov novelizovaný zákonom č. 84/2014. Vyhlasujem, že som fyzicky spôsobilý/á/ absolvovať stolnotenisový turnaj a zúčastňujem sa ich na vlastné nebezpečie a vlastnú zodpovednosť. Beriem na vedomie, že organizátor nezodpovedá za stratu osobných veci. Účastník turnaja je povinný zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podmienky účasti:

Ešte predtým ako prejdete na prihlasovací formulár, podrobne si prečítajte podmienky účasti:

Turnaj je určený výhradne deti, ktoré nehrajú a predtým nehrali súťažne stolný tenis. Môžu sa prihlásiť deti a mládež z Bolerázu ako i hráči zo širokého okolia. Súťažia spoločne dievčatá a chlapci.

Turnaja sa nemôžu zúčastniť:

 • Deti a mládež, ktoré hrajú alebo hrali súťažne a majú alebo mali licenciu.
 • Deti a mládež, ktoré v nehrajú súťažne a majú alebo mali licenciu.
Turnaj je určený pre začínajúcich hráčov, deti a mládež hrajúcich v školských krúžkoch, preto prosím neprihlasujte deti, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené podmienky účasti. Budeme striktne dbať na dodržiavenie stanovených pravidiel !!! Ak príde k porušeniu týchto pravidiel, bude hráč diskvalifikovaný a vylúčený z turnaja. Ak nespĺňate podmienky účasti, neprihlasujte sa prosím, tento turnaj nie je určený pre vás. Ak spĺňate podmienky, nech sa páči, prihláste sa prosím :-))) 


Online registrácia - kliknite sem !!!

Zoznam prihlásených hráčov na turnaj - kliknite sem !!! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornenie:

Vážení účastníci detského turnaja. Na tomto podujatí v priestoroch sa budú vyhotovovať obrazové snímky (fotografia) a obrazovo - zvukové záznamy (kamerový záznam) za účelom prezentácie, marketingové a mediálne účely. Vstupom do tohto priestoru dávate súhlas organizátorom stolnotenisového turnaja v Boleráze, na filmovanie, fotografovanie a zvukové nahrávanie svojej osoby, ako aj na mediálne použitie takýchto záznamov podľa zváženia organizátora. V prípade nesúhlasu sa treba obrátiť na člena organizačného výboru. Súhlas je daný na dobu neurčitú - aby bol účel splnený a dobu archivácie v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archíve a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súhlas možno kedykoľvek písomne odvolať.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt: 

Buchan Miroslav
email: miroslav.buchan@centrum.sk

tel: +421/903/115 875

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Štartové:

Pre účastníkov turnaja 2 € (platí sa pri prezentácii na mieste) - v cene je občerstvenie:
 • 3 ks párky + chlieb + horčica
 • nealko 3 dcl
 • stôl so sladkosťami a ovocím

Na tejto akcii bude zabezpečený bufet (parky, klobasky, chipsy, horalky, kava, nealko....).

 Tešíme sa na Vašu účasť !!!